Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Registrera volyminsatser

Här kan du som är insatsansvarig läsa om hur du registrerar antal deltagare i volyminsatser. Uppgifterna du registrerar kan följas upp i insats- och registreringsrapporterna i SUS.

Vad är en volyminsats?

Volyminsatser är insatser där en insatsansvarig har angett att enbart antal deltagare ska registreras. Det är du som är insatsansvarig som registrerar in antal deltagare.

Du registrerar deltagare i volyminsatser på sidan Registrera antal i volyminsats. Du hittar sidan under Insats i menyträdet.

  1. Välj den insats som du ska registrera deltagare till.
    Du kan enbart välja bland din egen samverkansorganisations insatser. För att insatsen ska visas i dropplistan ska en insatsansvarig ha angett Endast antal som mätningsmetod.
  2. Välj vilket år som deltagaren eller deltagaren startade och/eller tog del av insatsen i dropplistan Inregistreringsår.
  3. Ange antalet deltagare som ska läggas till eller tas bort från den totala summan. Du gör detta i fältet Ange antal. Du kan registrera eller ta bort flera deltagare samtidigt.
  4. Klicka på knappen Lägg till för att registrera in antal deltagare till insatsen.
    Klicka på knappen Ta bort för att istället ta bort redan registrerade deltagare från insatsen.
  5. Klicka på knappen Spara för att spara din registrering.

Skärmklipp för hur du registrerar antal deltagare i volyminsats.

Fördjupad information

I SUS användarhandledningen – Finsam kan du läsa mer om hur du registrerar deltagare i volyminsats.

SUS användarhandledning – Finsam Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor

Nej, du kan enbart registrera in deltagare i volyminsats för ett kalenderår.

Nej. Det är enbart SUS-användare med behörighetsrollen insatsansvarig som kan registrera deltagare i volyminsats. Det är dock möjligt att kombinera behörighetsrollerna insatsansvarig och deltagaransvarig.

Nej. Inregistrerade deltagare i volyminsatser redovisas enbart under det kalenderår som de har registrerats på. Vill du att deltagarna ska redovisas för ytterligare ett kalenderår måste du registrera in dem även på detta kalenderår.

Ta bort-funktionen använder du för att ta bort felregistrerade deltagare.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner