Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Om Finsam

Här kan du läsa om hur finansiell samordning och samordningsförbund följs upp i uppföljningssystemet SUS.gress

Vad är Finsam?

Finsam är samverkan enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning med syfte att ge ytterligare möjligheter till samverkan inom rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundetn finansierar insatser som bedrivs som en frivillig samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, en eller flera regioner och en eller flera kommuner.

Du kan läsa mer om finansiell samordning och samordningsförbund på nationella rådets webbplats.

www.finsam.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilket stöd kan jag få om Finsam och SUS?

På susam.se hittar du stöd om hur du använder SUS för att följa upp samordningsförbundens verksamhet i SUS. Du kan bland annat läsa om hur uppföljningen görs och vem som gör vad i SUS.

Uppföljning i SUS

Vem som registrerar vad

På nedanstående sidor hittar du stöd om hur du använder SUS för samordningsförbund utifrån den behörighetsroll du har i SUS.

Informationen är anpassad utifrån de olika moment du utför i systemet.

För dig som är

Samverkansadministratör

Insatsansvarig

Deltagaransvarig

Behörig att ta ut SUSrapport

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner