Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Uppföljning i SUS

Här kan du läsa om varför vi följer upp samordningsförbundens verksamhet, varför vi använder SUS som system för att göra.

Varför följer vi upp samordningsförbundens verksamhet?

Det är viktigt att vi följer upp den samverkan som bedrivs i samordningsförbunden för att kunna lära av och utvärdera vad som har fungerat och vad som inte fungerar. Resultatet är värdefullt för att vi ska kunna utveckla vårt stöd till de personer som behöver vår hjälp. Det är viktigt att vi följer upp samordningsförbundens verksamhet både på lokal, regional och nationell nivå.

Försäkringskassan rapporterar också årligen till regeringen en målgrupps beskrivning och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbunden.

Du kan läsa mer om finansiell samordning och samordningsförbund på nationella rådets webbplats.

www.finsam.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför används SUS som uppföljningssystem?

SUS är ett enhetligt system som dels möjliggör uppföljning med stöd av rapporter och dels möjliggör transparens då rapporterna är tillgängliga för samtliga SUS-användare.

SUS utvecklades till följd av att regeringen i tidigare regleringsbrev gav Försäkringskassan, i egenskap som systemägare uppdrag att förvalta och utveckla SUS i samråd med Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen. Sveriges kommuner och landsting skulle ges möjlighet att delta i arbetet. SUS skulle kunna utgöra en riksomfattande struktur för lokal uppföljning och samlad resultatredovisning.

SUS kan användas av huvudmännen – Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting – samt av samordningsförbunden.

Hur får jag fram resultatet från samordningsförbundens verksamhet?

Uppgifter som registreras i SUS presenteras i flera olika SUS-rapporter.

Mer om SUS-rapporter

Vad följer vi upp om deltagare i SUS?

I SUS registrerar vi när en deltagare börjar i en insats (inregistrering) och när deltagaren slutar i insatsen (utregistreringen). I samband med att vi registrerar start och slut i insatsen så registrerar vi uppgifter om deltagaren, till exempel sysselsättning och försörjning. Genom att jämföra uppgifter vid start av insatsen med uppgifter vid insatsens slut så kan vi se förändringar.

Hur är samordningsförbundet uppbyggt i SUS?

I SUS finns så kallade samverkansorganisationer. I Finsam så samverkansorganisationen alltid ett enskilt samordningsförbund. Varje samordningsförbund bedriver en eller flera insatser. I insatserna deltar deltagarna.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner