Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Vem registrerar

Här kan du läsa om vem som registrerar vad i SUS. Du får också läsa om vilket ansvar de olika parterna har.

Vem ansvarar för att uppgifter registreras i SUS?

Du som arbetar i ett samordningsförbund är med och registrerar uppgifter i SUS. Försäkringskassan är systemägare men alla parter har ansvar för att uppgifter registreras i SUS. På så sätt är SUS ett myndighetsgemensamt system. Genom att rapportera och registrera uppgifter i SUS är du med och skapar förutsättningar för uppföljning av arbetet med att få fler personer delaktiga i arbetslivet.

För att uppgifterna i SUS ska vara uppdaterade och aktuella är det viktigt att vi alla löpande hjälps åt att registrera in uppgifter löpande.

Registrerar en person alla uppgifter?

Nej. SUS är uppbyggt utifrån olika behörighetsroller som har olika uppgifter i SUS.

  • Samverkankansadministratören registrerar uppgifter om samverkansorganisationen.
  • Samverkansorganisationen i SUS motsvarar ett samordningsförbund.
  • Den som är insatsansvarig registrerar olika insatser som samordningsförbundet anordnar.
  • Till sist registrerar den som är deltagaransvarig uppgifter om olika deltagare i SUS. Dessa personer kan tillhöra flera olika organisationer

Behörighetsroller

Vem registrerar uppgifter om deltagare?

Det är de personer som arbetar med deltagarna i de olika insatserna som har till uppgift att registrera personuppgifter. Eftersom det alltid är någon av huvudmännen som arbetar med individerna är det alltid en person anställd på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan en kommun eller ett landsting som registrerar personuppgifter.

Kan anställda på samordningsförbund registrera i SUS?

Ja. Är du anställd på ett samordningsförbund kan du ha behörighetsrollerna samverkansadministratör och insatsansvarig. Du kan dock inte vara deltagaransvarig och därmed inte registrera personuppgifter om enskilda deltagare.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner