Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Administrera samverkansorganisation

Här kan du som är samverkansadministratör läsa om hur du administrerar samverkansorganisationen i SUS på sidan Registrera samverkansorganisation.

Du kan öppna sidan via startsidan eller via menyträdet. På startsidan öppnar du sidan genom att välja din samverkansorganisation i dropplistan Mina samverkansorganisationer och välj samverkansorganisation.

I menyträdet öppnar du sidan genom att välja Hantera samverkansorg under Samverkansorganisation. Välj din samverkansorganisation i dropplistan Namn.

1. Skriv en förklarande beskrivning

Skriv en beskrivning av samverkansorganisationen i fältet beskrivning. Till exempel samordningsförbundets mål och syfte.

Du kan inte ändra startdatum för samverkansorganisationen. Startdatumet registreras av Försäkringskassan i samband med att samverkansorganisationen skapas. Det motsvarar det startdatum som har angetts när samverkansorganisationen beställdes.

Du kan ange slutdatum för samverkansorganisationen i fältet Slutdatum. Du ska bara ange ett slutdatum om samordningsförbundets verksamhet upphör.

Skärmklipp på fälten samordningsförbund, beskrivning, startdatum och slutdatum.

2. Ange adressuppgifter

Ange adressuppgifter till samordningsförbunder under Adressinformation.

Ange uppgifter till samordningsförbundets kontaktperson i fältet Kontaktperson.

3. Ange var samordningsförbundet verkar

Ange inom vilken eller vilka kommuner som samordningsförbundet verkar inom i panelen Kommun, Stadsdel. Stadsdelar finns för Stockholm och Göteborg.

 1. Klicka på knappen Lägg till/Ta bort för att öppna sidan Välj kommun, stadsdel.
 2. Välj det län som kommunen eller stadsdelen tillhör i dropplistan Län.
 3. Skriv in kommunens namn i fältet Kommunnamn
  Du kan välja att söka med *-tecken om du är osäker på stavningen. T.ex. kan du skriva Karl* så får du fram alla kommuner som börjar med ”Karl” till exempel ”Karlstad”, ”Karlskrona”.
 4. Markera ”Visa stadsdelar” för visa stadsdelar i sökresultatet om du söker efter Stockholm och Göteborg.
 5. Klicka på knappen Sök. Sökresultatet visas i panelen Sökresultat
 6. I kolumnen Vald markerar du de kommuner och/eller stadsdelar som du vill lägga till från sökresultatet.
 7. Klicka på Välj kommun/Stadsdel. Urvalet av din sökning visas då i panelen Valt resultat.
 8. Upprepa steg 2-7 för att lägga till andra kommuner i samverkansorganisationen.
 9. Klicka på knappen OK längst ner på sidan för att återgå till sidan Registrera samverkansorganisation.

 1. Klicka på knappen Lägg till/Ta bort för att öppna sidan Välj kommun, stadsdel.
 2. Markera den eller de kommuner eller stadsdelar du ska ta bort i listan genom att markera rutorna i kolumnen Vald.
 3. Klicka på knappen Ta bort kommun/stadsdel.
 4. Klicka på knappen OK längst ner på sidan för att återgå till sidan Registrera samverkansorganisation.

Glöm inte att du måste klicka på knappen Spara på sidan Registrera samverkansorganisation för att spara ändringarna.

4. Lägg till organisationer

Lägg in de organisationer som ingår i samordningsförbundet och ange deras olika roller i samordningsförbundet i panelen Ingående organisationer.

 1. Klicka på knappen Lägg till/Ta bort för att öppna sidan Välj organisation.
 2. Välj organisationstyp i dropplistan Organisationstyp för att avgränsa din sökning. Du kan välja mellan stat, landsting, kommun, övrigt och ESF-rådet.
 3. Skriv in Organisationens namn i fältet Namn.
  Du kan välja att söka med *-tecken om du är osäker på stavningen. T.ex. kan du skriva Karl* så får du fram alla organisationer som börjar med ”Karl” i vald organisationstyp till exempel ”Karlstad”, ”Karlskrona”.
 4. Klicka på knappen Sök. Sökresultatet visas i panelen Sökresultat.
 5. I kolumnen Vald markerar du de organisationer som du vill lägga till från sökresultatet.
 6. Klicka på knappen Välj organisation. Urvalet av din sökning visas då i panelen Valt resultat.
 7. Upprepa steg 2-6 för att lägga till andra organisationer.
 8. Klicka på knappen OK längst ner på sidan för att återgå till sidan Registrera samverkansorganisation.

 1. Klicka på knappen Lägg till/Ta bort för att öppna sidan Välj organisation.
 2. Markera den eller de organisationer du ska ta bort i listan genom att markera rutorna i kolumnen Vald.
 3. Klicka på knappen Ta bort organisation.
 4. Klicka på knappen OK längst ner på sidan för att återgå till sidan Registrera samverkansorganisation.

Glöm inte att du måste klicka på knappen Spara på sidan Registrera samverkansorganisation för att spara ändringarna.

När du har lagt till en organisation ska du ange om de är medlemmar i och/eller finansiärer till samordningsförbundet. Du anger ett val genom att klicka i rutan för Medlem eller Finansiär.

Medlem i samverkansorganisationen är alla samverkande myndigheter (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting) som är huvudmän i samordningsförbundet.

Finansiärer i samverkansorganisationen är de myndigheter som bidrar med ekonomiska medel till samordningsförbundet. Försäkringskassan är alltid finansiär för staten. Du ska därför alltid ange Försäkringskassan som finansiär men aldrig Arbetsförmedlingen.

ESF (Europeiska socialfonden) ska anges som finansiär om samordningsförbundet leder och styr ett ESF-projekt. ESF kan anges som finansiär om samordningsförbundet ger ekonomiskt stöd utan att själv leda eller styra projekten.

Samordningsförbund ska anges som finansiär om samordningsförbundet har ett överskott från tidigare år.

Samordningsförbundet är automatiskt vald som konsument i samverkansorganisationen. Du kan inte själv göra några aktiva val av konsumenter.

Skärmklipp på ingående organisationer i SUS.

5. Hur du tilldelar eller tar bort uppdrag

Tilldela eller ta bort uppdrag till andra samverkansadministratörer och insatsansvariga i samverkansorganisationen. Det vill säga du ska koppla andra SUS-användare till din samverkansorganisation.

Tilldela uppdrag (koppla användare)

6. Klicka på Spara

I SUS användarhandledningen – Finsam under kapitel 4 beskrivs hur du administrerar samverkansorganisationen.

SUS användarhandledning – FinsamPDF

Kan jag ändra registrerade uppgifter?

Är du samverkansadministratör för ditt samordningsförbund kan du när som helst gå in och ändra uppgifter om förbundet i SUS. Du bör alltid uppdatera uppgifter som har ändrats så snart du har kännedom om dem.

Nästa steg:

Tilldela uppdrag (koppla användare)

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner