Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Beställa en samverkansorganisationanisation

Här kan du som är samverkansadministratör läsa om hur du beställer en ny samverkansorganisation i SUS för ditt samordningsförbund.

Hur beställer jag en samverkansorganisation i SUS?

För att lägga upp en ny samverkansorganisation måste du göra en beställning till Försäkringskassan. Du gör beställningen på blankett 9447 Beställning upplägg av samverkansorganisation.

9447 Beställning upplägg av samverkansorganisationPDF

Vem får beställa en samverkansorganisation?

Den som beställer en samverkansorganisation i SUS ska vara ansvarig tjänsteman inom eller för samverkansorganisationen (samordningsförbundet).

Vad ska jag ange på blanketten?

 • Organisationens namn i SUS: Samordningsförbundets namn
 • Organisationsnummer: Samordningsförbundets organisationsnummer
 • Samverkansform: FINSAM
 • Startdag: Startdatum för samverkansorganisationen i SUS. Datumet då samordningsförbundet bildades (nya samordningsförbund) eller från och med det datum det ska vara möjligt att registrera deltagare i SUS. Du kan inte registrera uppgifter före angivet startdatum.
 • Samverkansadministratörens namn: Namn på den som ska vara samverkansadministratör i SUS. Vill ni ha flera kan denne person tilldela övriga personer uppdrag efter att organisationen skapats.
 • Titel: Samverkansadministratörens titel.
 • Telefon, även riktnummer: Telefonnummer till samverkansadministratören.
 • E-postadress: Samverkansadministratörens e-postadress.
 • Organisation: Den organisation som samverkansadministratören arbetar för.

Vad händer när jag skickat in blanketten?

När du har skickat in blanketten sker följande:

1. Försäkringskassan granskar och godkänner underlaget.

 • Om samverkansorganisationen redan finns i SUS. Ett samordningsförbund får enbart ha en enda samverkansorganisation i SUS. Har samordningsförbundet redan en samverkansorganisation så kommer beställningen att avslås.
 • Om samverkansorganisationens titel är namnet på samordningsförbundet. Om angivet namn är något annat kommer Försäkringskassan att ändra namnet på samverkansorganisationen till namnet på samordningsförbundet.

2. Samverkansorganisationen skapas

Försäkringskassans IT-avdelning skapar samverkansorganisationen och tilldelar uppdrag till angiven samverkansadministratör.

3. Samverkansadministratören får en bekräftelse

Försäkringskassan skickar bekräftelse på att samverkansorganisationen har skapats till samverkansadministratören.

Nästa steg:

Administrera samverkansorganisationen

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner