Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Hur fungerar det?

Här kan du som är samverkansadministratör läsa vad du har för uppgifter i SUS.

Vad är en samverkansorganisation

Som samverkansadministratör arbetar du med en samverkansorganisation i SUS. Samverkansorganisationen är ditt samordningsförbund. Arbetar du med flera samordningsförbund kan du vara samverkansadministratör för flera samordningsförbund.

Vilka uppgifter har jag som samverkansadministratör?

Som samverkansadministratör är du ansvarig administratör för samverkansorganisationen i SUS. Du registrerar uppgifter om samverkansorganisationen samt tilldelar och tar bort uppdrag för andra samverkansadministratörer och insatsansvariga. Du har inte tillgång till personuppgifter och du kan inte samtidigt ha behörighetsrollen deltagaransvarig.

På andra sidor på Susam.se kan du läsa mer om hur utför olika moment i SUS:

  • Registrera beskrivning av samverkansorganisationen.
  • Registrera ett slutdatum för samverkansorganisationen.
  • Administrera kontaktuppgifter.
  • Registrera och administrera ingående organisationer som deltar, finansierar och/eller brukar samverkansorganisationens medel.
  • Registrera och administrera det geografiskt område som samverkansorganisationen verkar inom.
  • Registrera samverkansorganisationens budget och utfall.
  • Tilldela och ta bort uppdrag för andra samverkansadministratörer i samverkansorganisationen.
  • Tilldela och ta bort uppdrag för insatsansvariga i samverkansorganisationen.

Vad behöver jag för att kunna börja arbeta i SUS?

För att kunna börja arbeta som samverkansadministratör för ditt samordningsförbund i SUS behöver du följande:

  • SUS-behörigheten samverkansadministratör
  • Vara tilldelad ett uppdrag som samverkansadministratör i din samverkansorganisation (samordningsförbundet)

Saknar du uppdrag till din samverkansorganisation ska du vända dig till en annan samverkansadministratör för samordningsförbundet. Om det inte finns någon annan samverkansadministratör i ditt samordningsförbund kontakta Försäkringskassan så hjälper vi dig att bli kopplad till förbundet.

Om det är ett nystartat samordningsförbund är nästa steg:

Beställa en samverkansorganisation

Annars är nästa steg:

Administrera samverksansorganisationen

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner