Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Registrera samverkansbudget

På den här sidan kan du som är samverkansadministratör läsa om hur du registrerar budget och utfall för samverkansorganisationen. Uppgifterna du registrerar kan följas upp i kostnadsrapporten i SUS.

Hur registrerar jag budget?

Du registrerar budget för varje kalenderår på sidan samverkansorganisationsbudget. Du når sidan genom att klicka på fliken Budget på sidan Registrera samverkansorganisation. Du väljer budgetår i dropplistan Uppgifter för år.

I panelen Samverkansorganisationsbudget registrerar du uppgifter om tillgängligt kapital fördelat på respektive finansiär.

1. Välj finansiär i dropplistan Finansiär/Organisation. Du kan välja mellan de organisationer som lagts till som finansiärer under ingående organisationer på sidan Registrera samverkansorganisation.

2. Välj belopp som organisationen bidrar med till samordningsförbundets budget för året under fältet Finansiering.

3. I fältet Beskrivning kan du ange en kort beskrivning av budgetposten.
Om du registrerar en budgetpost för överskott från tidigare år ska du alltid ange ”Eget kapital” under beskrivning.

4. Klicka på knappen Lägg till.

5. Upprepa steg 1-4 för att lägga till ytterligare finansiärer.

Klicka på knappen Spara längst ner på sidan för att spara dina ändringar.

Bild som visar hur du lägger till och hanterar en finansieringspost i panelen Samverkansorganisationsbudget.

I panelen Administrativa kostnader kan du lägga till budgetposter för samverkansorganisationens administrativa kostnader.

1. Välj vilken kostnadstyp den administrativa kostnaden avser i dropplistan Kostnadstyp.

Olika kostnadstyper:

  • Kring: Lokalkostnad, städning, telefoni, inköp kontorsmaterial osv.
  • Personal: Lönekostnad för samordnare/förbundschef samt andra som anställts av styrelsen, arvoden till ledamöter och revisorer, utbildning/kompetensutveckling av samordningsförbundets personal (inkl. styrelsen), köp av ekonomiadmin.
  • Övrig: Informationsmaterial, köp av utvärderingar mm.
  • Ej Uppdelad.

2. Ange budgeterat belopp i kronor i fältet Budget.

3. I fältet Utfall anger du det faktiska utfallet när detta är känt.
Det är viktigt att du kompletterar med utfallet för alla budgetposter när dessa är kända.

4. Skriv en kort beskrivning om budgetposten i fältet Beskrivning.
5. Klicka på knappen Lägg till.

6. Upprepa steg 1-5 för att lägga till ytterligare budgetposter.

7. Klicka på knappen Spara längst ner på sidan för att spara dina ändringar.

Skärmklipp på fältet Administrativa kostnader

Hur registrerar jag en insatsbudget?

Du som samverkansadministratör registrerar inte insatsbudget för samverkansorganisationen. Det är användare som har behörighetsrollen insatsansvarig som registrerar insatsbudget för respektive insats. I panelen Budgeterat i insatserna kan du se budget och utfall för respektive insats fördelat på insatskostnad samt ESF insatskostnad

  • Insatskostnad: Kostnaden för insatsen.
  • ESF Insatskostnad: Insatskostnader som finansierats av ESF-medel.

Hur ändrar jag eller tar bort en finansiering eller budgetpost?

Du har alltid möjlighet att ändra och uppdatera samt ta bort en befintlig finansierings- eller budgetpost. Bland annat behöver du uppdatera (ändra) en budgetpost när du ska registrera utfallet. Glöm inte att välja rätt budgetår under Uppgifter för år.

Du ändrar och tar bort finansieringsposter i panelen Samverkansorganisationsbudget.

1. Klicka på knappen Ändra i kolumnen Hantera vid raden för den finansieringspost du vill ändra.

2. Ändra de uppgifter du vill ändra under fälten Finansiering och/eller Beskrivning.

3. Klicka på knappen Lägg till.

4. Klicka på knappen Spara längst ner på sidan för att spara dina ändringar.

1. Klicka på knappen Ta bort i kolumnen Hantera vid raden för den finansieringspost du vill ta bort.

2. Klicka på knappen Spara längst ner på sidan för att spara dina ändringar.

Du ändrar och tar bort budgetposter i panelen Administrativa kostnader.

1. Klicka på knappen Ändra i kolumnen Hantera vid raden för den budgetpost du vill ändra.

2. Ändra de uppgifter du vill ändra under fälten Budget och/eller Beskrivning.

3. Om du ska registrera utfall anger du utfallet i fältet Utfall.

4. Klicka på knappen Lägg till.

1. Klicka på knappen Ta bort i kolumnen Hantera vid raden för den budgetpost du vill ta bort.

2. Klicka på knappen Spara längst ner på sidan för att spara dina ändringar.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner