Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

SUSrapport

Här kan du läsa om hur du med behörighet SUSrapport tar ut SUS-rapporter. Du får också information om de olika rapporterna.

Rapporter och uppföljning

Allmän information om rapporter och uppföljning i SUS. Du får också information om behörighetsrollen SUSrapport.

Rapporter och uppföljning

Insatsrapport

Information om rapporten Insatsrapport. I insatsrapporten presenteras övergripande information om insatser, projekt och samverkansteam. Du kan se hur många och vilka typer av insatser som pågår.

Insatsrapport

Deltagarrapport

Information om rapporten Deltagarrapport. I deltagarrapporten presenteras uppgifter om deltagare som har lämnat samtycke till registrering i SUS och är registrerade med personuppgifter. Beroende på vilket urval du anger kan rapporten visa till exempel förändringar i försörjning och sysselsättning för deltagarna i en viss insats efter insatsens slut jämfört med tiden innan insatsen.

Deltagarrapport

Kostnadsrapport

Information om rapporten Kostnadsrapport. En kostnadsrapport är en rapport för resultatuppföljning av kostnader i samverkansorganisationer och i insatser. Uppgifterna hämtas från samverkansorganisationens budget och från insatsbudgeten.

Kostnadsrapport

Registreringsrapport

Information om rapporten Registreringsrapport. I registreringsrapporten presenteras rapporter som visar uppgifter om antalsregistreringar i SUS. Du kan bland annat få uppgifter om antalet insatser, antalet deltagare och antalet deltagare som har avslutat.

Registreringsrapport

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner