Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Standardrapport deltagare

På den här sidan kan du läsa om SUS-rapporten Standardrapport deltagare. Standardrapport deltagare används för att följa upp nyckelvariabler för deltagare som är eller har varit aktuella för insatser.

Vad kan jag se i Standardrapport deltagare

I Standardrapport deltagare kan du skapa rapporter för att följa upp nyckelvariabler för deltagare som är eller har varit aktuella för insatser. Du kan bland annat se sysselsättning före och efter insats för deltagare som har avslutat insats.

Du har också möjlighet att göra jämförelser mellan olika län, mellan olika samordningsförbund, mellan olika insatser samt mellan olika landsting.

Dina val i urvalsbilden styr vilka deltagare som kommer att tas med i rapporten.

Samtliga rapporter presenteras med diagram och tabell.

Vilka olika rapporttyper kan jag välja på?

I Standardrapport deltagare kan du välja följande rapporttyper:

Visar deltagarnas sysselsättning före och efter insats. Du får i tabellen också se förändringar i antal och i procent mellan före och efter insats.

Visar deltagarnas sysselsättning före och efter insats utifrån variablerna förvärvsarbete, studier, aktivt arbetssökande som ej arbetar och studerar samt övriga avslutade. Du får i tabellen också se förändringar i antal och i procent mellan före och efter insats.

Visar hur många av antal avslutade deltagare som arbetar och/eller studerar efter avslutad insats. Visar också hur många av dessa som har börjat eller ökat sin omfattning av arbete och/eller studier jämfört med före insats.

Visar deltagarnas försörjningar före och efter insats. Du får i tabellen också se förändringar i antal och i procent mellan före och efter insats.

Visar deltagarnas försörjningskällor efter insats utifrån en specifik försörjningskälla före insats. Du väljer försörjningskälla före insats i urvalsbilden.

Visar hur länge deltagarna har varit inregistrerade i insats utifrån valt månadsintervall. Du kan själv välja längden på intervallet i urvalsbilden. Enbart deltagare som har avslutat medverkan i insats (utregistrerade) under urvalsperioden ingår i urvalet.

Visar hur länge deltagarna har varit inregistrerade i insats utifrån valt månadsintervall. Du kan själv välja längden på intervallet i urvalsbilden. Enbart deltagare som fortfarande deltar i insats (är inte utregistrerade) i samband med urvalsperiodens t.o.m.-datum ingår i urvalet.

Visar åldersfördelningen för deltagare i insats utifrån den ålder deltagarna hade vid start av insats. Intervallen börjar alltid räkna från 0 år – oavsett yngsta deltagarens ålder. Observera att tänkt målgrupp för samordningsförbundens verksamhet är förvärvsaktiv ålder, vanligtvis mellan 16-64 år. Du kan själv välja antal år på intervallen i urvalsbilden. Deltagare som har startat insats under urvalsperioden ingår i urvalet.

Visar hur lång tid deltagarna har haft offentlig försörjning direkt före insats. Observera att variablerna i rapporten är exklusiva. Det vill säga; en deltagare som registrerats på ”Upp till 3 år” räknas inte med i variabeln ”Upp till 1 år” osv. Deltagare som har startat insats under urvalsperioden ingår i urvalet.

Visar deltagarnas högsta slutförda utbildningsnivå före start av insats. Deltagare som har startat insats under urvalsperioden ingår i urvalet.

Visar deltagarnas fördelade på vilken avslutsanledning de har registrerats på i samband med att de slutat deltagande i insats. Enbart deltagare som har registrerats ut under urvalsperioden ingår i urvalet.

Kan jag göra jämförelser?

Ja du kan välja olika jämförelsenivåer i Standardrapport insats. Du gör ditt val i dropplistan för Jämförelse.

Du kan välja mellan följande jämförelsenivåer:

Visar det aggregerade resultatet för samtliga deltagare/antal i volyminsatser för den valda rapporttypen utifrån de urval du gjort i urvalsbilden.

Visar det aggregerade resultatet för samtliga deltagare/antal i volyminsatser för den valda rapporttypen utifrån de urval du gjort i urvalsbilden.

Visar uppgifter om antal i jämförelse mellan olika län i ditt urval.

Visar uppgifter om deltagare i jämförelse mellan olika landsting i ditt urval.

Visar uppgifter om antal i jämförelse mellan olika samordningsförbund i ditt urval.

Visar uppgifter om antal i jämförelse mellan olika insatser i ditt urval.

Hur tar jag fram en rapport?

Du tar fram rapporten i SUS rapportverktyg för Standardrapport deltagare.

Du öppnar rapporten menyträdet. Klicka på Standardrapport deltagare under Rapporter Finsam/Tvåpartsfinsam.

Gör dina val inklusive val av situation och rapporttyp i urvalsbilden. Välj sedan vilket format du vill öppna rapporten i. Du kan välja mellan PDF (Skapa rapport), Excel eller i din webbläsare.

Här kan du läsa mer

I SUS-Rapporter Finsam - Användarhandledning kan du läsa mer om Standardrapport deltagare. Du kan bland annat läsa om hur du använder urvalsbilden samt hur du ska tolka resultatet i de olika rapporttyperna.

SUS-Rapporter Finsam - AnvändarhandledningPDF

Det finns två i huvudsakliga skillnader mellan dem. Den första skillnaden mellan dem är att den ”förenklade” rapporttypen visar färre variabler. Den är därför mer lättolkad men ger mindre möjligheter till djupare tolkningar.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner