Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Standardrapport insats

På den här sidan kan du läsa om SUS-rapporten Standardrapport insats. Standardrapport insats används för att följa upp antal i samverkan.

Vad kan jag se i Standardrapport insats

I Standardrapport insats kan du skapa rapporter som visar antal deltagare i samverkan utifrån olika perspektiv. Du kan se antal deltagare med personuppgifter (totalt antal, pågående medverkan i insats, nya deltagare samt avslutade insatser). Du kan också se antal i volyminsatser fördelat på individ- respektive strukturövergripande insatser.

Du har också möjlighet att göra jämförelser mellan olika län, mellan olika samordningsförbund, mellan olika insatser samt mellan olika landsting.

Dina val i urvalsbilden styr vilka deltagare som kommer att tas med i rapporten.

Samtliga rapporter presenteras med diagram och tabell.

Vilka olika rapporttyper kan jag välja på?

I Standardrapport insats kan du välja mellan 2 olika rapporttyper. Ditt val av rapporttyp styr om du vill se antal deltagare med personuppgifter eller antal i volyminsatser. Du kan välja mellan följande rapporttyper:

Visar antal registrerade deltagare mer personuppgifter under urvalsperioden. Du får resultatet presenterat på totalt antal deltagare, nya deltagare (under urvalsperioden), avslutade deltagare (under urvalsperioden) samt antal deltagare som fortfarande är pågående vid urvalsperiodens till-och-med-datum.

I rapporttypen antal i volyminsatser får du uppgifter om antal som ha registrerats i volyminsatser för delat på individinriktade insatser respektive strukturövergripande insatser.

Kan jag göra jämförelser?

Ja du kan välja olika jämförelsenivåer i Standardrapport insats. Du gör ditt val i dropplistan för Jämförelse.

Du kan välja mellan följande jämförelsenivåer:

Visar det aggregerade resultatet för samtliga deltagare/antal i volyminsatser för den valda rapporttypen utifrån de urval du gjort i urvalsbilden.

Visar uppgifter om antal i jämförelse mellan olika län i ditt urval.

Visar uppgifter om deltagare i jämförelse mellan olika landsting i ditt urval.

Visar uppgifter om antal i jämförelse mellan olika samordningsförbund i ditt urval.

Visar uppgifter om antal i jämförelse mellan olika insatser i ditt urval.

Hur tar jag fram en rapport?

Du tar fram rapporten i SUS rapportverktyg för Standardrapport insats.

Du öppnar rapporten menyträdet. Klicka på Standardrapport insats under Rapporter Finsam.

Gör dina val inklusive val av situation och rapporttyp i urvalsbilden. Välj sedan vilket format du vill öppna rapporten i. Du kan välja mellan PDF (Skapa rapport), Excel eller i din webbläsare.

Här kan du läsa mer

I SUS-Rapporter Finsam - Användarhandledning kan du läsa mer om Standardrapport insats. Du kan bland annat läsa om hur du använder urvalsbilden samt hur du ska tolka resultatet i de olika rapporttyperna.

SUS-Rapporter Finsam - AnvändarhandledningPDF

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner