Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Samtycke SUS för Finsam

2018-04-17

För att få registrera deltagare i SUS måste hen ha skrivit på ett samtycke.

Blanketten för samtycke ska sedan skickas till Försäkringskassan i Östersund för arkivering.

Adressen är:

Försäkringskassan Diariet
”Samtycket”
831 84 Östersund

Det här gäller samtyckesblanketten för registreringar av deltagare i insatser finansierade av samordningsförbund.

Samtyckesblankett

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner