Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Kompletterande frågor Finsam

Funktionen att lägga till kompletterande frågor i SUS för lokal uppföljning kommer att tas bort från SUS.

Försäkringskassan har bedömt att det finns uppenbara risker för felaktig personuppgiftsbehandling i SUS när det gäller dessa frågor. Det är sannolikt omöjligt för Försäkringskassan som personuppgiftsansvarig att uppfylla de krav som finns enligt GDPR.

Det är möjligt att registrera svar på befintliga frågor samt att ta ut rapporter till och med 2018 - 08 -31. Därefter kommer funktionen stängas ner.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner