Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Lathund behörigheter Finsam

Lathunden om behörigheter till SUS för anställda på kommun, landsting och samordningsförbund är uppdaterad.

Den beskriver kortfattat processen för att beställa SUS-behörigheter och är ett komplement till den användarhandledning som finns för behörigheter.

Lathund Processen för att beställa behörigheter till SUSPDF

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner