Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Användarstöd Af/FK-samarbetet

Användarhandledning SUS Af/FK-samarbetet har uppdaterats, den senaste versionen är nu publicerad.

Det som gjorts är en total översyn med syfte att förenkla, uppdatera inaktuell information samt göra den mer användarvänlig. Lathunden gällande registrera medverkan har också uppdaterats. I samband med detta har två lathundar tagits bort; Uppföljning av Af/FK-samarbetet i SUS samt Tilldelning av uppdrag i SUS.

Även begreppskatalogen är borttagen. Det finns en uppdaterad begreppslista i användarhandledningen.

Observera att du kan klicka i innehållsförteckningen och komma direkt till det avsnittet du är intresserad av.

Användarstöd Af/FK-samarbete

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner