Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Användarstöd för Finsam

Användarhandledning SUS Finsam har uppdaterats, den senaste versionen är nu publicerad.

Det som gjorts är en total översyn med syfte att förenkla, uppdatera inaktuell information samt göra den mer användarvänlig.

Avsnitten om kompletterande frågor har tagits bort då funktionen inte används längre. Även avsnittet om rapporter har tagits bort då det finns en särskild användarhandledning för rapporter.

Lathund för kategorisering av insatser Finsam/Tvåpartsfinsam samt Lathund Arbetsgången i SUS Finsam/Tvåpartsfinsam har tagits bort eftersom samma information finns i Användarhandledning SUS Finsam.

Du kan klicka i innehållsförteckningen och komma direkt till det avsnitt du är intresserad av.

Användarstöd Finsam

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner