Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Fel i rapporter och användarhandledningen

Information om uppmärksammade fel i rapporter och användarhandledningen

Efter bytet av rapportgenerator från WebFocus till OBIEE har ett antal fel och brister uppmärksammats i rapporterna. Vi arbetar med att åtgärda dessa så snabbt som möjligt. Eventuella fel som hittas anmäls som vanligt till kundcenter för partners. Användarhandledningen för FINSAM rapporterna skrivs om till nuvarande rapportgenerator och kommer ut inom kort.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner