Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Ny användarhandledning Finsam rapporter

Uppdaterade handledning i och med byte av rapportgenerator

Efter bytet av rapportgenerator från WebFocus till OBIEE har ett arbete gjorts med att uppdatera användarhandledningen för Finsam rapporterna. Den uppdaterade handledningen hittar ni under ”Användarstöd och support” och sedan ”Användarstöd Finsam”

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner