Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

  • Ny användarhandledning Finsam rapporter
    Uppdaterade handledning i och med byte av rapportgenerator
    Läs mer

  • Fel i rapporter och användarhandledningen
    Information om uppmärksammade fel i rapporter och användarhandledningen
    Läs mer
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner