Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

 • Fel i rapporter och användarhandledningen
  Information om uppmärksammade fel i rapporter och användarhandledningen
  Läs mer

 • Byta kontor för avslutade deltagare
  Det är nu möjligt att byta kontor för avslutade deltagare i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
  Läs mer


 • Nu kan du läsa Finsam och Susam i mobilen
  Ser webbplatsen lite annorlunda ut? Det beror på att vi bytt webbplattform för att uppfylla den nya tillgänglighetslagstiftningen som började gälla förra året.
  Läs mer
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner