Logotyp Susam, uppföljning och samverkan
 • 2020-03-20
  Byta kontor för avslutade deltagare
  Det är nu möjligt att byta kontor för avslutade deltagare i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
  Läs mer
 • 2020-02-11

  Nu kan du läsa Finsam och Susam i mobilen
  Ser webbplatsen lite annorlunda ut? Det beror på att vi bytt webbplattform för att uppfylla den nya tillgänglighetslagstiftningen som började gälla förra året.
  Läs mer
 • 2019-01-16
  Användarstöd för Finsam
  Användarhandledning SUS Finsam har uppdaterats, den senaste versionen är nu publicerad.

  Läs mer
 • 2018-10-22
  Användarstöd Af/FK-samarbetet
  Användarhandledning SUS Af/FK-samarbetet har uppdaterats, den senaste versionen är nu publicerad.
  Läs mer
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner