Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

 • Inloggning till SUS för Af/FK upphör
  Från den 4 november ska SUS inte längre användas för uppföljning av samverkan mellan Arbets­förmedlingen och Försäkrings­kassan.
  Läs mer

 • Inloggning för Finsam upphör
  Nu kan SUS inte längre användas för uppföljning av samverkan inom Finsam.
  Läs mer

 • SUS upphör 2023
  SUS kommer upphöra 2023 och det pågår utveckling för att på nya sätt följa den samverkan som idag följs upp i SUS.
  Läs mer
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner