Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

SUS kommer att upphöra 2023

SUS kommer upphöra 2023 och det pågår utveckling för att på nya sätt följa upp den samverkan som idag följs upp i SUS.

Finsam:

Ett nytt uppföljningssystem för att följa upp resultaten av finansiell samordning tas fram. Vill du ha information och följa utvecklingen av arbetet så finns information på

Nytt uppföljningssystem - Finsam (www.finsam.se) Länk till annan webbplats.

Af/FK-samarbetet:

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen förenklar registrering av viktiga mätpunkter. Inriktningen är att mätpunkterna ska kunna registreras i respektive myndighets handläggningssystem. Statistik ska kunna plockas ut på aggregerad nivå och användas i återrapporteringen av det förstärkta samarbetet till regeringen. SUS används tills det nya sättet att registrera är på plats.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner