Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Utbildning

På den här sidan kan du läsa översiktlig information om utbildningar i uppföljningssystemet SUS.

Webbutbildning

I nuläget finns ingen webbutbildning att tillgå gällande SUS. Det kommer tas fram en ny utbildning och tills vidare hänvisas till information och användarstöd som finns på susam.se.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner