Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Du saknar behörighet till SUS

Under behörigheter kan du läsa mer om vad som gäller för att få behörighet till uppföljningssystemet SUS.

Allmän information om behörigheter 

Behörigheter

Behöver du mer information?

Är du anställd på Försäkringskassan kan du ringa Försäkringskassans behörighetsadministration på anknytning 81 000, val 2.

Är du anställd på Arbetsförmedlingen vänder du dig till din närmaste chef som beställer din behörighet på Vis.

Är du anställd på en kommun, ett landsting eller ett samordningsförbund kan du kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner på telefonnummer 077–117 90 00.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner