Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Driftinformation

Här kan du läsa aktuell driftinformation.

2022-07-11

Tröghet i SUS

Det kan finnas en viss tröghet i SUS, när användare klickar på Spara och det då ser ut som att det inte händer något. Då klickar man igen vilket gör att det skapas multipla poster i databasen för det man vill spara, till exempel medverkan av en deltagare i en insats när man registrerar deltagaruppgifter.

Ett felmeddelande dyker upp där det står Fel! samt att det är ett oväntat applikationsfel.

Bild på Felsida SUS

Om du råkar ut för att systemet upplevs som trögt, ha lite tålamod vid registreringen och låt SUS arbeta utan att klicka flera gånger på spara.

Felsökning pågår.

2021-10-07

Certifikatsproblem vid inloggning

I vissa fall har det visat sig att det är problem med inloggning i SUS när man använder Internet Explorer eller Edge.

Användarens certifikat är inte längre förvalt vid inloggning, vilket gör att nedanstående ruta dyker upp.

Lösningen är att klicka på sitt namn/certifikat och sedan knappen OK.

Certifikatsproblem vid inloggning för Susam

2021-04-21

Driftstörning:

Det råder för tillfället åtkomstproblem till rapportverktyget, felsökning pågår.

Uppdatering 09:00

Vi fick ett fel i rapportverktyg efter planerat underhåll på morgonen, orsakade åtkomstproblem mellan ca 06:30 - 08:40


2020-10-23

Byte av rapportverktyg

Den 29 oktober kommer det att ske ett plattformsbyte av rapportverktyget i SUS. Vi lämnar då rapportgränssnittet Web-Focus och övergår till OBIEE.

Detta innebär i huvudsak följande:

  • Rapportmiljön kommer att se annorlunda ut och funktionerna för att ta ut data ändras. Det påverkar inte själva datan utan enbart hur datan hämtas ut.
  • I samband med plattformsbytet kommer rapporterna för AF/FK-samarbetet att släckas.
  • Om man använder Excel-mallar för att kopiera ut underlag och bearbeta rapporterna, kommer dessa mallar att behöver arbetas om.

Något som kan inträffa i samband med plattformsbytet är att viss data inte kommer att stämma överens med tidigare uttag. Det beror på att IT, i samband med man sett över det nya rapport-gränssnittet, har identifierat några enstaka fall där logiken i de gamla WebFocus-rapporterna räknat fel, vilket man har man rättat upp i samband med den här förändringen.
Det kommer att skapas en användarhandledning, men denna kommer inte vara på plats till den 29 oktober. Det kommer däremot att finnas hjälp-/informationstexter i systemet.

2019-12-11

Alla ärenden som är registrerade i Af:s gamla organisationsstruktur ska vara flyttade till den nya strukturen senast den 28 februari

Det gäller det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

SUS uppdaterades i samband med att Arbetsförmedlingen förändrade sin kontorsstruktur den 1 juli i år. På grund av att det fanns pågående ärenden kvar i den gamla kontorsstrukturen kunde den strukturen inte plockas bort från SUS. Flytt av dessa ärenden behöver göras manuellt av användare från både Af och FK. Detta har vi informerat om tidigare.

Vi ser nu att antal ärenden i den gamla strukturen inte minskar. Inte förrän alla pågående ärenden är flyttade till rätt kontor enligt Af:s nya organisation kan den gamla strukturen spärras för inregistrering av nya ärenden. Därför behöver alla ärenden vara flyttade senast den 28 februari 2020.

Rutinbeskrivning för att flytta ärenden i SUS Pdf, 339.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-11-04

Uppdaterad information när det gäller Arbetsförmedlingens nya organisationsstruktur i SUS

Registrera in ärenden i SUS enligt den nya strukturen

Detta är en påminnelse om att alla ärenden ska registreras in i SUS enligt Arbetsförmedlingens nya organisationsstruktur. Det förekommer fortfarande att individer registreras in i SUS på kontor enligt Arbetsförmedlingens gamla struktur. Det är viktigt att denna struktur inte används alls, då den är inaktuell.

Flytt av ärenden

I samband med organisationsuppdateringen gjordes en överenskommelse om att Arbetsförmedlingen skulle ansvara för flytt av resterande ärenden från den gamla organisationsstrukturen som inte gick att genomföra med en ”automatiserad” flytt. Det har dock visat sig att Försäkringskassan behöver göra överflyttningar av de ärenden som befinner sig i insatstyp Begäran om gemensam kartläggning och Gemensam kartläggning, och Arbetsförmedlingen flyttar de som befinner sig i övriga insatstyper. Hur man organiserar detta bestäms i dialog lokalt.

Det finns ingen teknisk lösning till funktionen att ett ärende backar i insatstyp vid flytt. Det innebär att när ärendena flyttas behöver man göra en manuell kontroll så att ärenden hamnar i rätt insatstyp.

Inte förrän alla ärenden är bortflyttade från den gamla organisationsstrukturen går det att ta bort den (alternativt att spärra den för inregistrering) från SUS.

Lista över Arbetsförmedlingens kontor

Arbetsförmedlingens kontor 2019 Pdf, 81.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-10-29

Uppdatering i SUS med anledning av Arbetsförmedlingens nya organisationsstruktur från och med den 1 juli 2019

Informationen gäller det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

När Arbetsförmedlingens nya organisation ändrades och uppdaterades i SUS flyttades cirka 8 800 ärenden över från den gamla till den nya organisationsstrukturen. 2 700 ärenden flyttades inte. Dessa ärenden behöver Arbetsförmedlingen flytta så att de hamnar på rätt kontor enligt den nya organisationen. För detta behöver behörigheter ses över så att de som ska flytta ärendena kan komma åt ärendena som ligger kvar på de gamla kontoren.

SUS-ärenden som backar i insatstyp vid flytt

Det har visat sig att när ett ärende flyttas från ett kontor till ett annat backar det tillbaka ett steg i insatstyp. Det vill säga om en person till exempel är registrerad på Planera arbetsförberedande backar den tillbaka ett steg i insatsregistrering, till Gemensam kartläggning, vid byte av kontor. Lösning på det problemet utreds just nu.

Informationen kommer att uppdateras här.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner