Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Inloggning till SUS för Af/FK upphör

Från den 4 november ska SUS inte längre användas för uppföljning av samverkan mellan Arbets­förmedlingen och Försäkrings­kassan.

Den 3 november är sista dag för att registrera i SUS. Fram till dess ska registrering i SUS fortsätta som vanligt. Samtliga behörigheter till SUS tas bort den 4 november och därmed möjligheten att logga in. Även länken till SUS inloggning kommer tas bort från susam.se den 4 november. Det här betyder att de uppgifter som ska finnas i SUS behöver vara registrerade senast den 3 november, eftersom det kommer att saknas möjlighet att efterregistrera.

Denna webbplats, susam.se, kommer att tas bort senare under hösten.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner