Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

SUS upphör 2023

SUS kommer upphöra 2023 och det pågår utveckling för att på nya sätt följa den samverkan som idag följs upp i SUS.

Finsam

SUS ska inte användas för inrapportering av insatser finansierade av samordningsförbund från och med 1 januari 2023. Efter årsskiftet ska SUS endast användas för registrering av deltagare och ekonomi för att kunna färdigställa 2022 års utfall.

Det nya systemet Uppföljning Finsam driftsätts under våren. Vill du ha information och följa utvecklingen av arbetet så finns information på

Uppföljning – Finsam (finsam.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Af/FK-samarbetet

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen förenklar registrering av viktiga mätpunkter. Inriktningen är att mätpunkterna ska kunna registreras i respektive myndighets handläggningssystem.

Statistik ska kunna plockas ut på aggregerad nivå och användas i återrapporteringen av det förstärkta samarbetet till regeringen. SUS används tills det nya sättet att registrera är på plats.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner