Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Af/FK-samarbete

Här kan du läsa om hur samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan följs upp i uppföljningssystemet SUS. Du kan också läsa om hur du arbetar i SUS utifrån din behörighetsroll.

På underliggande sidor kan du läsa om:

Under din behörighetsroll i SUS kan du läsa mer information om din roll och om hur du kan arbeta i SUS.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner