Logotyp Susam, uppföljning och samverkan
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner