Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Start

Personer som samtalar kring ett bord

Välkommen till susam.se!

På susam.se finns användarstöd och information om uppföljningssystemet SUS som är anpassat utifrån din samverkansform och din behörighetsroll.

SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av det förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen. Samverkan inom ramen för lagen om finansiell samordning följs från och med våren 2023 upp via Uppföljning Finsam. För mer information Uppföljning Finsam – Finsam Länk till annan webbplats.

Söker du information och stöd som gäller FINSAM och samordningsförbund hittar du detta på www.finsam.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förtydligande gällande hantering av samtyckesblankett 9443

Samtyckesblanketten ska inte skickas till diariet i Östersund förrän du som deltagaransvarig har registrerat deltagaren i SUS. Utgångspunkten är att samtycket i första hand ska fyllas i tillsammans med deltagaren.
Hantering av samtyckesblankett 9443

Certifikatsproblem vid inloggning

I vissa fall har det visat sig att det är problem med inloggning i SUS när man använder Internet Explorer eller Edge. Användarens certifikat är inte längre förvalt vid inloggning, vilket gör att nedanstående ruta dyker upp. Lösningen är att klicka på sitt namn/certifikat och sedan knappen OK.
Driftinformation
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner