Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Start

Personer som samtalar kring ett bord

Välkommen till susam.se!

På susam.se finns användarstöd och information om uppföljningssystemet SUS som är anpassat utifrån din samverkansform och din behörighetsroll.

SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet som finansieras av anslaget Bidrag till sjukskrivningsprocessen.

Söker du information och stöd som gäller FINSAM och samordningsförbund hittar du detta på www.finsam.selänk till annan webbplats

Flytta ärenden i SUS till rätt Af-kontor

Alla ärenden som är registrerade i Af:s gamla organisationsstruktur ska vara flyttade till den nya strukturen senast den 28 februari.
Driftinformation

Problem att ladda rapporter?

Om det tar lång tid att skapa en rapport i SUS (”Loading, please wait..”) kan det ha att göra med inställningen på din dator. Följ instruktionen i länken.
Problem när rapporten inte fungerar för SUS
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner