Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Kontakta Susam

Här kan du läsa om hur du ska tillväga för att kontakta Försäkringskassan när du har frågor och synpunkter om uppföljningssystemet SUS och webbplatsen Susam.se.

Vart ska jag vända mig?

Oavsett vilken organisation du arbetar för så kan du alltid kontakta Försäkringskassan om du har frågor om uppföljningssystemet SUS eller om webbplatsen Susam.se

Vart du ska vända dig beror dock på om du arbetar på Försäkringskassan eller på annan organisation.

Mer information för dig som arbetar på Försäkringskassan

Mer information för dig som arbetar på en annan organisation

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner