Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Planerade driftsättningar

Här kan du läsa om planerade driftsättningar för SUS och webbplatsen susam.se.

För att införa förbättringar och rättningar behöver vi ibland stänga SUS och som användare kan du uppleva störningar i systemet när driftsättning sker.

Det finns för närvarande inga planerade driftsättningar

Akuträttningar

I särskilda fall till exempel vid allvarligare fel som inte kan vänta tills nästa planerade driftsättningstillfälle kan akuträttningar genomföras på kort varsel. Vi eftersträvar att begränsa påverkan på SUS-användare till så liten som möjligt. Information om akuträttningar publiceras alltid i förhand på Susam.se.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner