Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Start

Personer som samtalar kring ett bord

Välkommen till susam.se!

På susam.se finns användarstöd och information om uppföljningssystemet SUS som är anpassat utifrån din samverkansform och din behörighetsroll.

SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet som finansieras av anslaget Bidrag till sjukskrivningsprocessen.

Söker du information och stöd som gäller FINSAM och samordningsförbund hittar du detta på www.finsam.selänk till annan webbplats

Byte av rapportverktyg

Den 29 oktober 2020 kommer det att ske ett plattformsbyte av rapportverktyget i SUS. Vi lämnar då rapportgränssnittet Web-Focus och övergår till OBIEE.
Driftinformation

Flytta ärenden i SUS till Af-kontor

Alla ärenden som är registrerade i Af:s gamla organisationsstruktur ska vara flyttade till den nya strukturen senast den 28 februari.
Driftinformation
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner