Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Förtydligande gällande hantering av samtyckesblankett 9443

Samtyckesblanketten ska inte skickas till diariet i Östersund förrän du som deltagaransvarig har registrerat deltagaren i SUS. Utgångspunkten är att samtycket i första hand ska fyllas i tillsammans med deltagaren.

Om det inte är möjligt ska deltagaren skicka tillbaka samtycket till dig som deltagaransvarig, inte till diariet i Östersund. När du tagit emot samtycket och registrerat i SUS, skickar du in blanketten för arkivering.

För att fortsättningsvis undvika felaktig hantering kommer adressfältet på blankett 9443 att tas bort. Underlag för in- och utregistrering av deltagare i olika insatser behålls av anordnare eller deltagaransvarig för insatsen.

Samtycken gällande informationsutbyte, gemensam kartläggning med mera skickas till adress enligt överenskommelse mellan anordnare eller deltagaransvarig för insatsen och handläggare vid Försäkringskassan.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner