Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

SUSrapport

Här kan du läsa om hur du med behörigheten SUSrapport tar ut SUS-rapporter. Du får också information om de olika rapporterna.

Rapporter och uppföljning

Allmän information om rapporter och uppföljning i SUS. Du får också information om behörighetsrollen SUSrapport.

Rapporter och uppföljning

Standardrapport - status

Information om rapporten standardrapport - status. I standardrapport – status kan du följa upp antal och status på deltagare i samarbetet.

Standardrapport - status

Standardrapport - resultat

Information om rapporten standardrapport - resultat. I standardrapport – resultat kan du följa upp resultatet för samarbetet utifrån olika rapporttyper.

Standardrapport - resultat

Deltagarrapport Af/FK

Information om rapporten Deltagarrapport – Af/FK. I Deltagarrapport – Af/FK kan du följa upp resultatet för samarbetet utifrån olika variabler. Du har också möjlighet att göra egna filtreringar och anpassade urval för att skräddarsy din rapport.

Deltagarrapport Af/FK

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner