Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Deltagaransvarig (FK)

Här kan du läsa om hur du som är anställd på Försäkringskassan och har uppdrag som deltagaransvarig registrerar uppgifter om deltagare i SUS.

Hur fungerar det?

Allmän information om vilken roll du har som deltagaransvarig för ett LFC och hur det fungerar när du ska registrera deltagare i SUS.

Hur fungerar det?

Samtycke

Innan en deltagare får registreras in i SUS måste ett samtycke inhämtas från personen. Samtycket inhämtas av Försäkringskassan.

Samtycke

Begäran om gemensam kartläggning

Första gången du registrerar in en deltagare i SUS är när du initierar ett behov av gemensam kartläggning.

Begäran om gemensam kartläggning

Första möte gemensam kartläggning

Andra gången du registrerar deltagaren i SUS är efter första mötet inom gemensam kartläggning.

Första möte gemensam kartläggning

Avslut gemensam kartläggning

Tredje och sista gången du registrerar deltagaren i SUS är efter det sista mötet inom gemensam kartläggning. I samband med avslutet kan det också bli aktuellt att registrera avslutat samarbete eller konsultativt stöd.

Avslut gemensam kartläggning

Avslutat samarbete

Information om hur du gör när du registrerar att samarbetet har avslutats efter gemensam kartläggning.

Avslutat samarbete

Konsultativt stöd till arbetsgivare

Information om hur du gör när du registrerar att arbetsgivaren ska få konsultativt stöd efter gemensam kartläggning.

Konsultativt stöd till arbetsgivare

Avbrutet samarbete

Information om du ska hantera situationer där deltagaren tar tillbaka sitt samtycke eller på eget initiativ avbryter samarbetet utanför överenskommen plan.

Avbrutet samarbete

Byte av handläggande kontor

Information om hur du kan byta handläggande kontor om det uppstår en situation att ett annat kontor ska ta över handläggningen.

Byte av handläggande kontor

Om jag registrerar fel?

Fel kan uppstå i registreringen. Här får du läsa om hur du kan göra om för att rätta fel.

Om jag registrerar fel?

Sök deltagare

Information om hur du kan söka upp registrerade deltagare i Af/FK-samarbetet.

Sök deltagare

Registrera anonyma deltagare

Registrera anonyma deltagare

Om en deltagare inte lämnar samtycke till att bli registrerad in i SUS ska denne registreras som en anonym deltagare. Även personer med skyddade personuppgifter ska registreras som anonyma deltagare.

Här kan du läsa om hur du som är anställd på Arbetsförmedlingen och har uppdrag som deltagaransvarig registrerar uppgifter om deltagare i SUS.

Deltagaransvarig och arbetar på Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner