Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Användningstips och tillgänglighet

Vi arbetar ständigt med att öka tillgängligheten på webbplatsen. Vårt mål är att all information och alla tjänster på webbplatsen ska kunna användas av alla oavsett personliga eller tekniska förutsättningar.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner