Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Tillgänglighet för Susam

Försäkringskassan står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Susam.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Susam.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Kontakta Susam

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Anmäl brister till Försäkringskassan som förvaltar Susams webbplats.

Anmäl brister i vår digitala tillgänglighet (forsakringskassan.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG.

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa PDF-dokument på Susam.se är ännu inte helt tillgängliga, vilket kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vi har stängt av automatisk komplettering i inmatningsfält, för att skydda din integritet.
  • PDF-dokument anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Det kan finnas problem att navigera i vissa PDF-dokument i fall tabbordningen inte stämmer.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 17 maj 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Försäkringskassan åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

På Susam.se finns en del PDF-dokument. De flesta av dessa kommer behöva vara kvar som PDF-dokument på webbplatsen och vara i tillgängligt format till senast maj 2021.

2020-02-11 driftsattes Susam.se i ett nytt webbpubliceringsverktyg.

Hur vi testat webbplatsen

Utomstående expert har gjort en oberoende granskning av Susam.se.

Senaste bedömningen gjordes den 19 november 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 juli 2020.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner