Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Länka till Susam.se

Du är välkommen att länka till vår webbplats om du vill det. Här är några saker du behöver tänka på när du länkar till oss.

  1. Länken till startsidan ska se ut så här:
    <a href=”http://www.susam.se ” target=”_blank”> Susam.se - uppföljning och samverkan: webbplatsen för uppföljningssystemet SUS </a> Vår webbplats ska öppnas i nytt fönster.
  2. Eftersom strukturen inte är statisk kan länkar till andra sidor än startsidan riskera att brytas när vi gör förändringar. Av samma skäl ska länkar inte läggas till enskilda dokument på webbplatsen.
  3. Försäkringskassan ansvarar för den information som finns på www.susam.se. Om informationen kopieras och presenteras i någon annan form eller på annan webbplats kan vi inte längre ansvara för att den är korrekt.
  4. Ange länken till Susam på ett neutralt sätt. Använd inte vår logotyp eller logotyperna för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner