Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Hur fungerar det?

Här kan du läsa vad en insats i Af/FK-samarbete är och vad du som är insatsansvarig har för uppgifter i SUS.

Vad är en insats?

I Af/FK-samarbetet finns två olika former av insatser i SUS;

  • De insatser som deltagare registrerar in deltagare i. Till exempel gemensam kartläggning.
  • De organisatoriska kontor som deltagaransvariga tilldelas uppdrag till, det vill säga arbetsförmedlingar och kontor.

Som insatsansvarig i Af/FK-samarbete arbetar du endast med de organisatoriska kontoren – det vill säga arbetsförmedlingar och kontor.

Vilka uppgifter har jag som insatsansvarig?

Som insatsansvarig är du ansvarig för att tilldela och ta bort uppdrag till deltagaransvariga för olika kontor. Du har inte tillgång till personuppgifter om deltagare.

På andra sidor på susam.se kan du läsa mer om hur utför olika moment i SUS:

  • Tilldela och ta bort uppdrag för deltagaransvariga i insatser.

Tilldela uppdrag (koppla användare)

Vad behöver jag för att kunna börja arbeta i SUS?

För att kunna börja arbeta som insatsansvarig i SUS behöver du följande:

  • SUS-behörigheten insatsansvarig
  • Vara tilldelad ett uppdrag som insatsansvarig i din samverkansorganisation.

Saknar du uppdrag till din samverkansorganisation ska du vända dig till en samverkansadministratör på din egen myndighet.

Får jag skapa egna kontor (insatser)?

Nej alla kontor (insatser) både för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan läggs upp centralt av Försäkringskassans IT-avdelning. Om du anser att något kontor saknas eller felaktigt bör du anmäla detta till Försäkringskassan.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner