Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Tilldela uppdrag (koppla användare)

Här kan du som insatsansvarig läsa om hur du tilldelar uppdrag (koppla användare) till deltagaransvariga till det kontor de arbetar på. Du kan också läsa om hur du tar bort uppdrag.

Vad innebär det att tilldela uppdrag?

Som insatsansvarig har du ett viktigt uppdrag i att tilldela uppdrag till deltagaransvariga för de kontor (insatser) som de arbetar för. Deltagaransvariga har rätt att registrera personuppgifter om deltagare som deltar i samarbetet.

Hur tilldelar jag ett uppdrag?

Du tilldelar uppdrag på sidan Registrera insats.

Du öppnar sidan via menyträdet. Klicka på "Registrera ny insats" under "Insats".

Välj den samverkansorganisation du vill skapa insatsen i. Anställda på Arbetsförmedlingen väljer Af i Af/FK-samarbete. Anställda på Försäkringskassan väljer FK i Af/FK-samarbete.

Välj kontor (arbetsförmedling eller kontor) i fältet "Insatsnamn". Val av kontor i detta fält avgör till vilket kontor du tilldelar uppdraget.

Du tilldelar uppdrag i panelen Deltagaransvariga för Af/FK-samarbete

 1. Klicka på knappen Lägg till/Ta bort.
 2. Skriv in Förnamn,
 1. Klicka på knappen Lägg till/Ta bort.
 2. Skriv in Förnamn, Efternamn och/eller Arbetsgivare på den person som du söker efter. Du kan välja att söka med *-tecken om du är osäker på stavningen. T.ex. kan du skriva Ka* i fältet Förnamn så får du fram alla person med behörighetsrollen deltagaransvarig som börjar med bokstäverna ”Ka” till exempel ”Kalle” och ”Karl”. Du kan enbart söka fram användare som har behörighetsrollen deltagaransvarig.
 3. Klicka på knappen Sök. Sökresultatet visas i panelen Sökresultat.
 4. I kolumnen Vald markerar du de användare som du vill lägga till från sökresultatet. Klicka på knappen Välj användare.
 5. Upprepa steg 2-5 för att lägga till fler deltagaransvariga till kontoret. Klicka på knappen OK längst ner på sidan för att återgå till sidan Registrera insats.
 6. Glöm inte att du måste klicka på knappen Spara på sidan Registrera insats för att spara ändringarna.

Ska du tilldela uppdrag till ett annat kontor måste du öppna sidan Registrera insats igen och välja ett annat kontor under Insatsnamn.

När ska jag ta bort uppdrag?

Du ska genast ta bort uppdrag från deltagaransvariga som inte längre arbetar med samarbetet på det kontor de har ett uppdrag för.

Hur tar jag bort ett uppdrag?

Du tar bort uppdrag på sidan Registrera insats.

 1. Klicka på knappen Lägg till/Ta bort i panelen Deltagaransvariga för Af/FK-samarbete.
  Markera den eller de användare du ska ta bort i listan genom att markera rutorna i kolumnen Vald.
 2. Klicka på knappen Ta bort användare.
 3. Klicka på knappen OK längst ner på sidan för att återgå till sidan Registrera insats.

Glöm inte att du måste klicka på knappen Spara på sidan Registrera insats för att spara ändringarna.

Fördjupad information

I SUS samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – Användarhandledning kan du läsa mer om hur du tilldelar och tar bort uppdrag.

SUS Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan - Användarhandledning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor

Det finns ingen begränsning i SUS-systemet för hur många kontor en handläggare kan ha uppdrag för. Handläggaren ska ha uppdrag för det eller de kontor som denne arbetar för i samarbetet. Det innebär att du kan tilldela uppdrag för en handläggare till flera kontor. Du får dock inte tilldela uppdrag för en handläggare till ett kontor som denne inte arbetar för.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner