Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Allmän information om behörigheter

På den här sidan kan du läsa om allmän information om behörigheter till uppföljningssystemet SUS.

Innan du kan logga in och börja arbeta i SUS behöver du en SUS-behörighet. Du behöver också en eller flera behörighetsroller som styr vad du kan göra i systemet. Till sist behöver du ett uppdrag till en samverkansorganisation eller insats i SUS för att kunna registrera uppgifter. Hur just du får behörighet beror på vilken organisation du arbetar för samt vilket uppdrag du ska ha i SUS.

Så här fungerar behörighetsprocessen

1. Beställa SUS-behörighet

En behörig beställare för din organisation beställer en SUS-behörighet med tillhörande behörighetsroller till dig. Olika regler gäller beroende på vilken organisation du arbetar för. Du kan läsa mer via länkarna nedan.

Behörigheter för Försäkringskassan

Behörigheter för Arbetsförmedlingen

Behörighetsroller i SUS

2. SUS-användare skapas

Försäkringskassans behörighetsadministration eller lokal behörighetsadministration lägger upp din behörighet i SUS enligt beställningsunderlaget.

3. Tilldela uppdrag

Du kan nu logga in i SUS men innan du kan börja registrera uppgifter i SUS behöver du tilldelas ett uppdrag i en samverkansorganisation eller insats.

Du hittar information under sidorna för Samverkansadministratör och Insatsansvarig för den samverkansform du arbetar med:

Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

4. Du kan nu arbeta i SUS.

Borttag av behörigheter – du ska aldrig ha mer behörighet än vad du behöver

Du ska aldrig ha mer behörighet än vad du behöver för att kunna utföra ditt arbete. Det är därför viktigt att du ser till att behörigheter och uppdrag du inte längre behöver tas bort.

Du som är ansvarig för uppföljning av behörigheter ska genast beställa borttag av behörigheter som inte längre behövs.

Du som är samverkansadministratör och/eller insatsansvarig ska genast ta bort uppdrag för de användare som längre ska arbeta inom samverkansorganisationen och/eller insatsen.

Utfärda egna behörigheter?

Organisationer med stort antal SUS-användare (mer än 50 SUS-användare) kan själva få utfärda SUS-behörigheter för användare inom den egna organisationen.

Att utfärda egna behörigheter innebär att er organisation tar hand om all administration och support om SUS-behörigheter för era egna anställda.

För att få utfärda egna behörigheter behöver organisationen teckna en överenskommelse med Försäkringskassan.

Kontakta Försäkringskassan på 0771–17 90 00 om ni vill veta mer.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner