Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Behörigheter för Arbetsförmedlingen

På den här sidan kan du som är anställd på Arbetsförmedlingen läsa hur du får en SUS-behörighet.

Arbetsförmedlingen har tecknat en överenskommelse med Försäkringskassan om att själv hantera all behörighetsadministration till SUS för alla anställda på Arbetsförmedlingen.

Hur får jag en SUS-behörighet?

Din chef beställer din SUS-behörighet via ett beställningsformulär på Vis. Din chef beställer samtidigt vilken eller vilka behörighetsroller du ska ha.

Behörighetsroller i SUS

Jag saknar ett uppdrag till en samverkansorganisation eller insats

Om du har fått en SUS-behörighet men saknar ett uppdrag till en insats/kontor eller en samverkansorganisation ska du göra följande:

Arbetar du med Af/FK-samarbetet ska du vända dig till din samverkanssamordnare. Du kan också skicka ett e-brev till
sus@arbetsformedlingen.se

Arbetar du inom ett samordningsförbund ska du vända dig till den som är samverkansadministratör eller insatsansvarig för samordningsförbundet.

Om du behöver hjälp

Om du behöver hjälp med SUS-behörigheter kan du kontakta Arbetsförmedlingens Servicedesk.

Du som arbetar med Af/FK-samarbetet kan också skicka e-brev till e-postadressen
sus@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner