Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Behörigheter för Försäkringskassan

På den här sidan kan du läsa om hur anställda på Försäkringskassan får SUS-behörigheter.

Försäkringskassans behörighetsprocess

Uppföljningssystemet SUS är en del av socialförsäkringsdatabasen. Vid tilldelning och återtag av SUS-behörighet gäller samma riktlinjer och stödprocesser som vid övriga behörigheter på Försäkringskassan. Du kan läsa mer om detta under Stöd – Säkerhet – Kort och behörigheter på Fia. Beställning görs via beställningsformulär i Min Support av ansvarig chef. Via länkarna nedan kan du läsa mer om hur du beställer en behörighet och hur du tar bort SUS-behörigheter.

Beställa SUS-behörighet

Ta bort SUS-behörighet

Du kan också läsa om behörighetshanteringen i användarhandledningen för SUS-behörigheter. I kapitel 5 beskrivs behörighetsprocessen för Försäkringskassan.

SUS Behörigheter – Användarhandledning Pdf, 766.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du behöver ytterligare hjälp kan du kontakta Behörighetadministrationens helpdesk på anknytning 81 000, val 2.

Närmaste chef (beställare) är ansvarig

På Försäkringskassan är det verksamhetsansvarig chef (närmaste chef) som för sina medarbetare (direkt underställd personal) fattar beslut om att tilldela alternativt att återta behörighet till SUS. Chefen är ytterst ansvarig för det dennes direkt underställda medarbetare utför i systemet.

Försäkringskassans behörighetsadministration

Efter beslut från närmaste chef kvalitetssäkrar Behörighetsadministrationen beslutet enligt stödprocessen (2013:02) Hantering av utökade behörigheter. Behörighetsadministrationen tilldelar eller avslår beställd behörighet och återkopplar till chefen. Vid beviljad tilldelning eller återtag av behörighet får både chef och medarbetare automatiskt besked om detta via e-brev i samband med att Behörighetsadministrationen registrerar beslutet i behörighetsadministrationssystemet.

Tilldelad ett uppdrag

Om du har fått en SUS-behörighet men saknar ett uppdrag till en insats/kontor eller en samverkansorganisation ska du göra följande:

Arbetar du med Af/FK-samarbetet ska du vända dig till kontaktpersersonen för SUS på ditt kontor.

Arbetar du inom ett samordningsförbund ska du vända dig till den som är samverkansadministratör eller insatsansvarig för samordningsförbundet.

Särskilt om behörighetsrollen superadministratör

Behörighetsrollen superadministratör får enbart innehas av personer på Försäkringskassan som arbetar med drift och förvaltning av SUS. Leveransområdesansvarig Externt informationsutbyte (IT Applikation) ska alltid godkänna tilldelning av behörigheten innan den kan verkställas av Behörighetsadministrationen. Detta hanteras enligt stödprocessen (2013:02) Hantering av utökade behörigheter.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner