Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Behörighetsroller i SUS

På den här sidan kan du läsa om de olika behörighetsrollerna i SUS. Behörighetsroller styr vilka funktioner och uppgifter som användaren kan utföra i systemet. I SUS-systemet finns fem olika behörighetsroller. En användare kan ha en eller flera behörighetsroller.

Vilka uppgifter en behörighetsroll kan och ska utföra i SUS beror till viss del på vilken samverkansform denne arbetar i. Samtliga behörighetsroller ger tillgång till läs- och söksidor i SUS med undantag för de sidor som innehåller personuppgifter. Nedan kan du läsa kortfattad information om respektive behörighetsroll. Du får också information om vem som kan få en viss behörighetsroll. Processen för att beställa en behörighet med behörighetsroll ser olika ut beroende på vilken organisation som användare arbetar på.

Behörigheter för Försäkringskassan

Behörigheter för Arbetsförmedlingen

Samverkansadministratör

Samverkansadministratören är ansvarig administratör för samverkansorganisationen i SUS. Samverkansadministratören registrerar uppgifter om samverkansorganisationen samt tilldelar och tar bort uppdrag för andra samverkansadministratörer och insatsansvariga i samverkansorganisationen. Behörighetsrollen samverkansadministratör ger inte tillgång till personuppgifter om deltagare och får inte kombineras med behörighetsrollen deltagaransvarig.

  • Tilldela och ta bort uppdrag för andra samverkansadministratörer i samverkansorganisationen.
  • Tilldela och ta bort uppdrag för insatsansvariga i samverkansorganisationen.

Insatsansvarig

Insatsansvarig är ansvarig administratör för samverkansorganisationens insatser. En insatsansvarig skapar och administrerar uppgifter om insatser. Dessutom är det insatsansvarige som tilldelar och tar bort uppdrag till deltagaransvariga i insatsen. Behörighetsrollen insatsansvarig ger inte tillgång till personuppgifter om deltagare.

  • Tilldela och ta bort uppdrag för deltagaransvariga i insatser.

Deltagaransvarig

Deltagaransvariga registrerar uppgifter om deltagare i de insatser som de arbetar i. Deltagaransvariga har tillgång till personuppgifter om deltagare i de insatser som de arbetar i. Det är deltagaransvariga som är ansvarig för att deltagaren har lämnat ett skriftligt samtycke innan personuppgifter registreras i SUS. Anställda på samordningsförbund får inte ha behörighetsrollen deltagaransvarig. En person som är deltagaransvarig får inte samtidigt ha behörighetsrollen samverkansadministratör. De personer som är registrerade som beställare får inte vara deltagaransvariga i SUS.

  • Hämta in deltagarens skriftliga samtycke till att få uppgifter registrerad i SUS.
  • Registrera deltagarens medverkan i olika insatstyper i samarbetet.
  • Registrera deltagarens försörjningskällor före och efter samarbetet.
  • Registrera deltagarens sysselsättning före och efter samarbetet.
  • Registrera svar på frågor om samarbetet.
  • Registrera datum för när deltagaren går från en insatstyp till en annan (övergångar).
  • Byta handläggande kontor.

SUSrapport

Behörighetsrollen SUSrapport ger behörighet till att ta ut rapporter ur SUS. SUSrapport ger inte tillgång till personuppgifter om deltagare. Behörighetsrollen SUSrapport ges automatiskt till användare som får andra behörighetsroller i SUS. Användare som inte behöver andra behörighetsroller i sitt arbete ska enbart ha behörighetsrollen SUS.

Superadministratör

Superadministratör skapar samverkansorganisationer och hanterar styrdata i SUS. Enbart personer som arbetar med SUS-förvaltningen på Försäkringskassan får inneha denna roll.

Du kan också läsa mer i användarhandledningen för SUS-behörigheter. I kapitel 3 beskrivs behörighetsrollerna.

SUS Behörigheter – Användarhandledning Pdf, 959.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner