Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Insatsansvarig

Här kan du läsa om hur du som insatsansvarig i Af/FK-samarbetet arbetar med insatser (kontor) i SUS.

Hur fungerar det?

Allmän information om vad insatser är i Af/FK-samarbetet och vilken roll du har som insatsansvarig.

Hur fungerar det

Tilldela uppdrag (koppla användare)

Som insatsansvarig ska du tilldela och ta bort uppdrag till deltagaransvariga till de kontor de arbetar på.

Tilldela uppdrag (koppla användare)

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner