Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Vem registrerar vad i SUS?

Här kan du läsa om vem som registrerar vad i SUS. Du får också läsa om vilket ansvar de olika parterna har.

Vem ansvarar för att uppgifter registreras i SUS?

Du som arbetar med Af/FK-samarbetet är med och registrerar uppgifter i SUS. Försäkringskassan är systemägare men båda myndigheterna ansvarar för att uppgifter registreras i SUS. På så sätt är SUS ett myndighetsgemensamt system. Genom att rapportera och registrera uppgifter i SUS är du med och skapar förutsättningar för uppföljning av arbetet med att få fler personer delaktiga i arbetslivet.

För att uppgifterna i SUS ska vara uppdaterade och aktuella är det viktigt att vi alla hjälps åt att registrera in uppgifter löpande.

Registrerar en person alla uppgifter?

Nej. SUS är uppbyggt utifrån olika behörighetsroller som har olika uppgifter i SUS. De olika behörighetsrollerna har olika uppdrag i SUS. Det är alltid deltagaransvariga som registrerar personuppgifter om deltagare. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har kommit överens om vad respektive myndighet ska registrera.

Behörighetsroller i SUS

Hur har myndigheterna fördelat registreringarna?

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har kommit överens om följande fördelning av registreringarna:

  • Försäkringskassan registrerar alla ärenden från begäran om gemensam kartläggning fram till och med sista möte för gemensam kartläggning.
  • Arbetsförmedlingen registrerar alla aktiva insatser (oavsett vem som initierat ärendet) fram till avslutat samarbete.

Illustration av hur Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har fördelat registreringarna
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner