Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Blanketter

Här hittar du alla SUS-blanketter på Susam.se samlade på ett och samma ställe.

9460 Beställning användare i SUS för anställda på Försäkringskassan (finns på blankettlagret på Fia)

9445 Beställning användare i SUSPDF

Anmälan Behörig beställare i SUS

(Enbart för kommuner, landsting och samordningsförbund som har tecknat överenskommelse om SUS-behörigheter)

9463 Anmälan Behörig beställare i SUSPDF

Handläggarstöd

7462 Begäran Gemensam kartläggningPDF

7463 Dokumentation om gemensam kartläggningPDF

7464 Underlag Af/FK-samarbete upphörPDF

Samtycke

Samtycke Gemensam kartläggning och aktiva insatser inom samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan (finns på intranätet Vis på Arbetsförmedlingen och som wimimall 15434 på Försäkringskassan)

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner