Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Ta bort SUS-behörigheter

På den här sidan kan du som är chef på Försäkringskassan läsa om hur du tar bort en SUS-behörighet för dina medarbetare. Informationen riktar sig i första hand till dig som är närmaste chef och som beslutar om behörigheter för dina medarbetare.

En person ska aldrig ha mer behörighet än vad denne behöver för att utföra sitt arbete. Du som chef ska därför enligt Försäkringskassans riktlinjer regelbundet följa upp och vid behov ta bort behörigheter som inte längre behövs.

Ta bort behörighet hos en anställd som jobbar kvar på Försäkringskassan

Ansvarig chef beslutar om borttag av SUS-behörighet för sin anställde

Ansvarig chef skicka in beställning av borttag av SUS-behörighet via beställningsformulär i Min Support.

Om användaren har en eller flera av behörighetsrollerna samverkansadministratör, insatsansvarig eller deltagaransvarig så ska samverkansadministratör och/eller insatsansvarig ta bort uppdrag från samverkansorganisation och/eller insatser.

Läs mer på sidorna om Samverkansadministratör och Insatsansvarig för respektive samverkansform:

Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Finsam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassans behörighetsadministration tar bort behörigheten enligt chefens beslut. Bekräftelse skickas ut per automatik till beställande chef och till den anställde.

Ta bort behörighet hos en person som avslutar sin anställning hos Försäkringskassan

När en medarbetare slutar att jobba på Försäkringskassan så hanteras borttaget av behörigheten enligt stödprocess (2010:01) Medarbetare slutar. I dessa fall behöver du inte skicka in blankett 9460.

Om du behöver hjälp

Du kan också läsa om hur du beslutar om att ta bort behörighet i användarhandledningen för SUS-behörigheter.

SUS Behörigheter – Användarhandledning Pdf, 959.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du behöver ytterligare hjälp (avseende steg 1-2 och 4) kan du kontakta Behörighetadministrationens helpdesk på anknytning 81 000, val 2.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner