Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Beställa SUS-behörigheter

På den här sidan kan du läsa om hur anställda på Försäkringskassan får en SUS-behörighet. Informationen riktar sig i första hand till dig som är närmaste chef och som beslutar om och beställer behörigheter för dina medarbetare.

Beställa behörighet

Besluta om behörighet för anställd.

Ansvarig chef skickar in beställning av SUS-behörighet via beställningsformulär i Min Support.

Försäkringskassans behörighetsadministration tilldelar behörigheten enligt chefens beslut. Bekräftelse skickas ut per automatik till beställande chef och till den anställde. Den anställde är nu SUS-användare och kan logga in i SUS.

Användaren kan nu logga in i SUS. Om denne ska ha en eller flera av behörighetsrollerna samverkansadministratör, insatsansvarig eller deltagaransvarig behöver denne tilldelas ett uppdrag till en samverkansorganisation eller en insats.

Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Finsam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behörighetsrollen superadministratör får enbart innehas av personer på Försäkringskassan som arbetar med drift och förvaltning av SUS. Beställning av rollen görs på blankett 9452 Beställning Superadmin i SUS. Kontakta Leveransområdesansvarig Externt informationsutbyte för att få tillgång till blanketten.

Om du behöver hjälp

Du kan också läsa om hur du beslutar och beställer behörigheter i användarhandledningen för SUS-behörigheter.

SUS Behörigheter – Användarhandledning Pdf, 959.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du behöver ytterligare hjälp kan du kontakta Behörighetadministrationens helpdesk på anknytning 81 000, val 2.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner