Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Avbrutet samarbete

Här kan du som är deltagaransvarig på Arbetsförmedlingen läsa om vad som avses med avbrutet samarbete och när du registrerar avbrutet samarbete.

Vad menas med avbrutet samarbete?

När vi registrerar avbrutet samarbete i SUS menar vi antingen:

  • Deltagaren tar tillbaka sitt samtycke under tid i samarbetet
  • Deltagaren väljer att avbryta samarbetet.

Deltagaren kan vara kvar i samarbetet även efter återtaget samtycke, men måste i samband med återtagandet registreras ut ur SUS.

När ska jag registrera avbrutet samarbete?

Du ska registrera avbrutet samarbete om avbrottet sker under period som aktiva insatser pågår.

Du kan använda dig av blankett 7464 Underlag Af/FK-samarbete upphör som stöd för vilka uppgifter du ska registrera i SUS.

Observera att du inte ska registrera in deltagaren som anonym deltagare när registreringen i SUS avbryts på grund av återtaget samtycke.

Blankett 7464 Underlag Af/FK-samarbete upphör Pdf, 913 kB, öppnas i nytt fönster.

Registrera avbrutet samarbete

Du registrerar avbrutet samarbete genom att ange Avbrutet samarbete i fältet Övergång till på sidan Registrera medverkan. När du klickar på Spara får du också besvara en fråga om avbrutet samarbete på sidan Registrera uppgifter.

Du öppnar sidan genom att klicka på Registrera medverkan under Af/FK-samarbete i menyträd.

  1. Skriv in deltagarens personnummer och tryck på Sök för att hämta uppgifter om namn och folkbokföringskommun och eventuell tidigare registrerad uppgift om stadsdel.
  2. Ange Avbrutet samarbete i fältet Övergång till.
  3. Ange det datum då deltagaren återtar samtycket eller det datum deltagaren avbryter samarbetet av annat skäl i fältet Datum för övergång.
  4. Klicka på Spara för att spara på registreringen.

När du har klickat på Spara så flyttas du till sidan Registrera uppgifter för att besvara en fråga om det avbrutna samarbetet. Det är viktigt att du besvarar frågan.

Om avbrutet samarbete sker under tid i aktiva insatser ska du också besvara frågor om avslut arbetsförberedande insatser eller avslut arbetslivsinriktade insatser.

Avbrottsorsak

Avbrottsorsak: Ange orsaken till att samarbetet har avslutats. Du kan välja mellan återtaget samtycke och övrigt.


I användarhandledningen får du stöd om hur och vilka uppgifter du ska registrera vid avbrutet samarbete.

SUS samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – Användarhandledning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kan jag korrigera en tidigare registrering efter registrerat avbrott?

Om du vill ändra en registring på sidan Registrera medverkan så måste du först radera den felaktiga registreringen och sedan göra en ny registrering.

Om du har registrerat fel

Nästa sida

Byte av handläggande kontor

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner