Logotyp Susam, uppföljning och samverkan

Gemensam kartläggning

Det är alltid Försäkringskassan som registrerar begäran om gemensam kartläggning i SUS. Du börjar registrera först efter den gemensamma kartläggningen. Se nästa flik till vänster "Start av aktiva insatser".

Vanliga frågor

Du kan bortse från avbrott upp till en månad. Gör en rimlighetsbedömning om deltagaren har haft behov av offentlig försörjning under många år och har haft ett eller flera avbrott strax över en månad.

Med offentlig försörjning menas att deltagaren inte kan försörja sig genom arbete utan får ersättning från a-kassa, Försäkringskassan eller försörjningsstöd från kommunen.

Om deltagaren har utbildning från ett annat land ska du välja motsvarande utbildningsnivå i Sverige

Ja, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, ålderspension, delpension och liknande förmåner räknas som Ingen offentlig försörjning i SUS.

Med direkt före menas inom en vecka innan begäran om gemensam kartläggning skickas från den ena myndigheten till den andra.

Du ska ange om deltagaren faktiskt har arbetat, studerat osv. direkt före begäran om gemensam kartläggning. Om deltagaren till exempel har en anställning men inte kunnat arbeta på grund av sjukdom ska du svara Arbetar ej.

Du ska besvara nej på frågan om arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsmarknadsutbildning ska registreras under studerar.

I SUS ska du alltid utgå från att 100 procent = 40 timmar/veckan. Det gäller även i exempel som ovan. I detta fall ska du ange 50 procent eftersom deltagaren arbetar 20 timmar i veckan.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner